محاسبه اوقات شرعی


دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح : ۰۴ : ۴۴ : ۲۴
طلوع خورشید : ۰۶ : ۱۹ : ۴۷
اذان ظهر : ۱۳ : ۰۹ : ۳۶
غروب خورشید : ۱۹ : ۵۸ : ۵۲
اذان مغرب : ۲۰ : ۱۷ : ۰۷
rahim-moazenzadeh.swf 04 : 44- 13 : 09- 20 : 17
استان :  
شهر :
 
طول جغرافیایی :
---
عرض جغرافیایی :
---
روز :   ماه :