دبیر شورا: علیرضا پیرامون مقدم

شماره تلفن داخلی 1120

 

کارشناسان:

ناهید مسعودی(  خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1139 )

خانم کاشانی (خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1139 )

شبنم شریفی( خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1146 )
سعید جاسب ( مستقیم 66720481 021-تلفن داخلی: 1142 )

شرح وظائف:
بررسی و رسیدگی به گواهی های پزشکی در خصوص استعلاجی، ازکارافتادگی، صعب العلاج و .....کارکنان دولت که محل خدمتشان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه صنعتی شریف

سازمان تبلیغات اسلامی - سازمان بهزیستی - سازمان تربیت بدنی - سازمان انرژی اتمی - سازمان اوقاف و امور خیریه- سازمان امور مالیاتی - سازمان زمین شناسی و اکتشافات

وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت تعاون - وزارت دارایی - وزارت ورزش و جوانان- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

قوه قضائیه

نهاد ریاست جمهوری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرکز مکانیزه پست (ج.ا.ا) - مناطق پستی : 19-18-17-16-15-14-13-11

آموزش و پرورش مناطق  :20-19-17-16-15-11-10

آموزش و پرورش اسلامشهر - آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری - آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری - آموزش و پرورش کهریزک - آموزش و پرورش فشافویه

 آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و شهرستانهای استان تهران - آموزش و پرورش چهاردانگه 

دانشگاه فرهنگیان

مدارک مورد نیاز جهت معاف از طرح نیروی انسانی

1-    نامه از معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

2-    نامه  از اداره طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان

3-   اصل گواهی پزشک معالج

4-   کپی از کارت ملی

5-    اصل فیش واریزی به مبلغ 50/000ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب )

گواهی از پزشک اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور  مبنی بر

گواهی می گردد آقا/خانم ..........دچاربیماری...........باشدت ( خفیف ، متوسط، شدید )

و بدلیل عوارض ..............قابلیت انجام ارائه خدمات درمانی را ندارد .

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

مدارک مورد نیاز جهت بررسی مشمولین ضریب K 

1-    نامه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

2-   اصل گواهی پزشک معالج

3-   کپی از کارت ملی

4-     اصل فیش واریزی به مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )

 

گواهی از پزشک اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مبنی بر

گواهی می گردد آقا/خانم ..........دچاربیماری...........باشدت ( خفیف ، متوسط، شدید )

و بدلیل عوارض ..............قابلیت انجام ارائه خدمات درمانی را ندارد .

مدارک مورد نیاز جهت بررسی استعلاجی

1-      اصل نامه  از اداره مربوطه

2-      اصل گواهی پزشک معالج

3-      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )

4-      کپی از کارت ملی

5-      اصل فیش واریزی به مبلغ 15/000 ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 مدارک مورد نیاز جهت بررسی ازکار افتادگی

1-      اصل نامه  از اداره مربوطه

2-      اصل گواهی پزشک معالج

3-      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )

4-      کپی از کارت ملی

5-      سه قطعه عکس 4*3 ( جدید )

6-      اصل فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات اعزام به خارج از کشور

1-   اصل گواهی پزشک معالج ( از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کشور ) که علت بیماری در آن قید گردیده مرقوم شود امکان درمان بیمار در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید بیمار اعزام به خارج از کشور گردد

2-      کپی از کارت ملی

3-      کپی صفحه اول شناسنامه

4-دو قطعه عکس 4*3 ( جدید )

5- اصل فیش واریزی به مبلغ 60/000ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )

6-  درصورت تائید شورا ارائه پیش فاکتور و پروتکل درمان از خارج ازکشور الزامی است

 

مدارک مورد نیاز جهت بررسی اعتراض به رای ازکار افتادگی ( کارکنان رسمی دانشگاه های سراسر کشور )

 

1-   اصل نامه  از دانشگاه مربوطه

2-اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر ازکارافتادگی

3- مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )

4-      رونوشت صورت جلسه شورای پزشکی دانشگاه مبدا مبنی بر عدم تایید از کارافتادگی

5-      کپی از کارت ملی

6-      سه قطعه عکس 4*3 ( جدید )

7-      اصل فیش واریزی به مبلغ 70/000ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )

 

------------------------------------------------------------------------------

 مدارک مورد نیاز جهت انتقال نمونه جهت پیوند مغز استخوان به خارج از کشور

 

1-      اصل گواهی از بیمارستان دکتر علی شریعتی ( بزرگسالان ) و بیمارستان مرکز طبی کودکان ( خردسالان )

2-      اصل نامه از سازمان انتقال خون و موسسه رویان مبنی بر عدم وجود نمونه مناسب در ایران

3-      پیش فاکتور سوم ( مربوط به انتقال نمونه از بانک جهانی )

4-      کپی از کارت ملی

5-      کپی صفحه اول شناسنامه

6-      دو قطعه عکس 4*3 ( جدید )

7-      اصل فیش واریزی به مبلغ 60/000 ریال به شماره حساب 4001033103014751 بانک مرکزی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در کلیه شعب )