دبیر شورا: علیرضا پیرامون مقدم ( 02166705032)

شماره تلفن داخلی 1120

 

کارشناسان:

ناهید مسعودی(  خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1139 )
شبنم شریفی( خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1146 )
سعید جاسب ( مستقیم 66720481 021-تلفن داخلی: 1142 )

شرح وظائف:
بررسی و رسیدگی به گواهی های پزشکی در خصوص استعلاجی، ازکارافتادگی، صعب العلاج و .....کارکنان دولت که محل خدمتشان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه صنعتی شریف

سازمان تبلیغات اسلامی - سازمان بهزیستی - سازمان تربیت بدنی - سازمان انرژی اتمی - سازمان اوقاف و امور خیریه- سازمان امور مالیاتی - سازمان زمین شناسی و اکتشافات

وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت تعاون - وزارت دارایی - وزارت ورزش و جوانان- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

قوه قضائیه

نهاد ریاست جمهوری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرکز مکانیزه پست (ج.ا.ا) - مناطق پستی : 19-18-17-16-15-14-13-11

آموزش و پرورش مناطق  :20-19-17-16-15-11-10

آموزش و پرورش اسلامشهر - آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری - آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری - آموزش و پرورش کهریزک - آموزش و پرورش فشافویه

 آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و شهرستانهای استان تهران - آموزش و پرورش چهاردانگه 

دانشگاه فرهنگیان

 1- اصل معرفی نامه از محل کار.

2- اصل گواهی از پزشک معالج.

3- فرم تکمیل شده سوابق استعلاجی های استفاده شده از یکسال قبل تا کنون .

4-رو نوشت یا اصل مدارک ومستندات بیماری .

5-  فیش واریز ی به مبالغ ذیل :

رسیدگی به مرخصی استعلاجی                                          000/15 ریال

در خواست تجدید نظررسیدگی به مرخصی استعلاجی                000/30 ریال

در خواست رسیدگی به از کار افتادگی                                    000/50 ریال

در خواست تجدید نظررسیدگی به ازکارافتادگی                          000/70 ریال

شماره حساب سیبا   :    2173319013004        بانک ملی-صاحب حساب: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی