رییس اداره آمار و مدارک پزشکی: دکتر محبوبه میرزایی

شماره تلفن: 66720438-021 و 66705934-021 داخلی 1070

کارشناسان:

- خانم زهره مصدر(کارشناس آمار و مدارک پزشکی)   داخلی 1066
- خانم صفیه ایلاتی خانقلی(کارشناس آمار و مدارک پزشکی)  داخلی 1071 
- خانم مریم حیدرزاده(کارشناس آمار  و مدارک پزشکی)  داخلی 1072
- خانم مهناز حامدان(کارشناس آمار و مدارک پزشکی) داخلی 1084

شماره تلفن ثابت:
66720438 ، 66760515 ، 66705034، 66717315

 شرح وظائف:

1)  انجام بازدیدهای نظارتی و اعتباربخشی مستمر در محورهای مختلف مدارک پزشکی، فن آوری اطلاعات و شرکت در کمیته های مدارک پزشکی همچنین ارائه گزارش بازدید به مراکز مورد بازدید و آموزش کارشناسان بیمارستانی درصورت لزوم
2)  گردآوری، کنترل، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی در ارتباط با آمار عملکرد بیمارستانی شامل (بخش های بستری، اورژانس، درمانگاه ها و واحدهای تشخیصی، اعمال جراحی، مرگ و میر و ...)
3) تحلیل اطلاعات آماری سایر واحدهای معاونت درمان
4)  تدوین بسته شاخص های کلیدی عملکردی حوزه درمان، هدف گذاری و پایش مستمر شاخص ها
5) مدیریت فرایند ثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان های وزارت متبوع (AVAB) شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها، اطلاعات عملکرد بیمارستانها، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای
6) مدیریت ثبت اطلاعات مرتبط با طرح تحول سلامت از جمله:  اطلاعات روزانه عملکرد اورژانس های بیمارستانی در سایت HSE،  اطلاعات عملکرد پزشکان و به روزرسانی اطلاعات سامانه آواب

دستور العمل فرمهای آماری 1395

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۰۴