رییس اداره امور آزمایشگاه ها: دکتر کیومرث حاجی نوری
تلفن داخلی: 1112

کارشناسان:

نداخلعت بری- کارشناس مسئول نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1100)
افسانه کاظمی - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1039 )
زهره تالهی - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1099 )
فرهاد طاهری - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1097 )
علیرضا رنجبریان - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1098 )

شرح وظائف:
مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. 
ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها .
انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
انجام   فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی و. . .
انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
پاسخگویی به ارباب رجوع.
تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
پیگیری شکایات واصله.
اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.
تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها.

آخرین اخبار :

خبر: خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان طی پیامی اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل های متعدد وزارت متبوع، در خصوص آغاز کار سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات پزشکی، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اعم از بالینی، تشریحی، ژنتیک و . . . موظف هستند جهت هرگونه اقدام از جمله درخواست بهره برداری و تاسیس، تغییر مسئول فنی، تغییر موسس، ابطال پروانه، تعطیلی موقت، تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی، افزایش بخش جدید، تغییر نام موسسه و ساعات فعالیت مندرج در پروانه و . . . فقط از طریق سامانه مزبور به آدرس http://parvaneh.behdasht.gov.ir اقدام کنند.
وی  همچنین یادآور شد: تمامی  موسسات مستقل آزمایشگاهی (خصوصی) موظف به معرفی نماینده قانونی با وظایف ذکر شده در فرم پیوست خبر به صورت محضری هستند. در مراکز درمانی غیر مستقل (درمانگاهی، جراحی محدود، بیمارستان و . . . ) نماینده قانونی از طرف موسسه درمانی معرفی می شود.
افرادی که در حال حاضر دارای موافقت اصولی از کمیسیون ماده 20 امور آزمایشگاه های این دانشگاه هستند و هنوز پروانه دریافت نکرده اند نیز باید از سامانه مذکور جهت ثبت موافقت اصولی خوداستفاده کنند،در غیر این صورت موافقت مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.   
جهت دریافت فایل ذیل رو نام آن کلیک کنید.

شرح اختیارات و وظایف نماینده قانونیموسسات پزشکی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چک لیست غربالگری سندروم داون

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا

خبر: خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد:با توجه به برقراری سامانه الکترونیک صدور پروانه ها ی موسسات پزشکی آزمایشگاه های تحت پوشش این دانشگاه ضروری است  ( در حال حاضر فقط آزمایشگاه های خصوصی ) مطابق لیست های پیوست اطلاعات مورد نیاز را به صورت کامل و دقیق تکمیل نموده و به صورت فایل WORD در اختیار این معاونت قراردهند.مهلت ارسال تا 15آبان 95است.  
توضیح آن که: جهت تغییرات پروانه  در آزمایشگاه ها وجود فایل اطلاعاتی فعال از آن مرکز در سامانه  فوق لازم و ضروری بوده در غیر این صورت هرگونه تغییری از ابتدای آذر ماه 95 ممکن نحواهد بود.   
جهت دریافت فایل ها روی نام هر یک کلیک کنید.

 فرم تجهیزات

فرم مشخصات موسسه

لیست اسکن مدارک

لیست کارکنان

                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تکمیل فرم‌های مرتبط با آمار آزمایش‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان

 پیرو ابلاغ دستورالعمل آزمایش‌های مصرف مواد مخدر و روان‌گردان طی نامه 761/307 مورخ  17مرداد 1390 ، آزمایشگاه‌های انجام دهنده تست‌های فوق موظف به تکمیل فرم مربوطه در سایت آزمایشگاه مرجع سلامت به‌صورت فصلی می‌باشند

نامه اصلی:

الزامات:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعلام اسامی و مشخصات مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و آزمایشگاه‌های خصوصی انجام دهنده آزمایش‌های تشخیصی سل

 با توجه به نقش مهم آزمایشگاه و تشخیص سل در کشور و لزوم یکپارچگی در استاندارد نمودن روش‌های تشخیصی، افزایش مهارت تشخیص نمونه بیماران مشکوک به سل و ارتقاء عملکرد کیفی آزمایشگاه، اعم از بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی، کلینیک‌های ویژه، آزمایشگاه‌های خصوصی و نهادها فرم پیوست را تکمیل نموده و تا تاریخ 20 بهمن 95 به این معاونت ارسال فرمایید.

فرم:

دستورالعمل:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کیت‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان تولیدشده در کشور

با توجه به جلسات متعدد نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، شورای فناوری سلامت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد مراکز دولتی، نیاز خود به وسایل تشخیصی سریع و تأییدی ازجمله آزمودن‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان را صرفاً از فهرست پیوست که دارای پروانه ساخت می‌باشند تأمین نمایند. ( زمستان 1395)

نامه و پیوست

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استفاده از پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان ،

مناسب جهت استفاده در تست های GTTوGCT

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه، از مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت دکستروز ایران جهت تست تحمل گلوکز خبرداد.

دکتر حاجی نوری رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه اعلام کرد: با توجه به استفاده از شربت و پودر های گلوکز (دکستروز ) نامعتبر جهت انجام تست هایGCTو GTT ،آزمایشگاه مرجع سلامت طی نامه شماره 2417/307 مورخ 19/ 11/ 95 استفاده از پودر دکستروز شرکت شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان را مجاز دانسته که در بسته های 55و 5/82 گرمی دکستروز منوهیدرات عرضه می شود.

 نامه اصلی:

مستندات شرکت:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الزام به درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

در ارتباط با تست های هپاتیت و اچ آی وی

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه،دستورالعمل اجرایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایشات هپاتیت و اچ آی وی را اعلام کرد.

دکتر سیدکیومرث حاجی نوری رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه، دستورالعمل اجرایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایشات هپاتیت و اچ آی وی را اعلام کرد، وی افزود این دستورالعمل شامل 3 بند مهم و اصلی برای مصرف کنندگان کیت های فوق بوده که به شرح ذیل است:

1- درج واضح و شفاف نام سازنده و نسل کیت و تکنولوژی مورد استفاده در تست های هپاتیت و اچ آی وی در برگه پاسخ بیمار.

2-       دارا بودن مجوز استفاده از کیت های فوق از آزمایشگاه مرجع سلامت .

3-      استفاده از وسایل تشخیص سریع RAPID TEST  جهت تشخیص هپاتیت و اچ آی وی غیر مجاز می باشد . 

دستور العمل لازم الاجرا:

                                            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبلیغات              
تبلیغات در آزمایشگاه های پزشکی 

   اخیراً مشاهده شده که خدمات پزشکی و بالینی نیز دستخوش تبلیغات غیرمتعارف شده‌اند. از آنجا که تبلیغات کذب و نادرست امکان گمراه نمودن گیرندگان خدمت را ممکن می‌سازد. (پزشک یا بیمار) لذا همه تبلیغات در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی باید مطابق قانون و با مجوز از سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد. با توجه به اهمیت موضوع، نظرمتولیان سلامت در حیطه آزمایشگاه را به نامه سازمان محترم نظام پزشکی و ماده 6 دستورالعمل مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی و تبلیغ امور پزشکی جلب می‌نماییم. هرگونه تخطی از دستورالعمل فوق منجر به معرفی مرکز به سازمان نظام پزشکی می‌شود.

نامه نظام پزشکی:


 


آیین نامه تاسیس آزمایشگاه
بخشنامه تعرفه خدمات انتقال خون

بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

 بخشنامه وزارتی ثبت موارد سرطان ( شماره 3489 اردیبهشت 95)

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا

دستورالعمل اجرایی مربوط به تمدید پروانه های آزمایشگاهی:

پیوست 1  : لیست کتب و منابع قابل قبول آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست  2 : شرح وظایف موسس ،مسئول فنی دائم و موقت آزمایشگاه .
پیوست 3 : چک لیست 164 سوال با آخرین ویرایش سوالات ستاره دار .
پیوست 4 : فلوچارت تمدید پروانه های قانونی .
پیوست 5 : دستورالعمل پیگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی .
پیوست 6 : فلوچارت رسیدگی به شکایات در خصوص تمدید پروانه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست 7 : شایعترین چالش ها در فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت در بخش دولتی و خصوصی .
پیوست 8 : تعهدنامه مهر و امضاء شده آزمایشگاه  به مراکز بهداشتی .
پیوست 9 : لیست مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه که باید به اداره امور آزمایشگاه ها ارائه گردد. (  لیست مراکز غیر مستقل ) .
پیوست 10 :لیست مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه که باید به اداره امور آزمایشگاه ها ارائه گردد. ( لیست مراکز مستقل ).
نامه شماره 1043