رییس اداره امور آزمایشگاه ها: دکتر کیومرث حاجی نوری
تلفن داخلی: 1112

کارشناسان:

نداخلعت بری- کارشناس مسئول نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1100)
- کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1039 )
زهره تالهی - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1099 )
فرهاد طاهری - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1097 )
علیرضا رنجبریان - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1098 )

شرح وظائف:
مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. 
ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها .
انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
انجام   فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی و. . .
انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
پاسخگویی به ارباب رجوع.
تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
پیگیری شکایات واصله.
اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.
تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها.

آخرین اخبار :

اطلاعیه: رصد و پایش مشکلات وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی (IVD)

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه: ندا خلعت بری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در این خصوص گفت: رصد مشکلات مرتبط با زنجیره تامین صرفاً به منظور سرعت بخشیدن به حل مشکلات این حوزه با تکیه بر اطلاعات سیستم نظارتی آزمایشگاه ها بوده و جایگزین گزارش مستقیم اختلالات زنجیره تامین در سامانه اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: آزمایشگاه های تابعه در صورت مشاهده هر مشکلی در زمینه (IVD) از طریق تکمیل فرم اکسل پیوست و ارسال به اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت اقدام کنند.

بخشنامه اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت

فرم درصد مشکلات

...........................................................................................................................................

اطلاعیه: ثبت اطلاعات فردی در سامانه سیمای سرطان

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه"، ندا خلعتب بری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه ها طی اطلاعیه ای اعلام کرد:  ثبت اطلاعات فردی در سامانه بیماری سرطان بر اساس زمانبندی قید شده در نامه معاونت درمان وزارت بهداشت و مطابق شیوه نامه پیوست باید انجام شود. بند 3 نامه پیوست مربوط به مراکز آزمایشگاهی واجد بخش تشریحی بوده  و  مهلت تکمیل اطلاعات حداکثر تا تاریخ 15 بهمن ماه 97 است. .

بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت ( با موضوع:  ثبت اطلاعات فردی در سامانه سیمای سرطان)

شیوه نامه ثبت نام

...........................................................................................................................................

بخشنامه الزامات استاندارد جدید در آزمایشگاههای تشخیص طبی

ندا خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: الزامات استاندارد جدید در آزمایشگاه تشخیص پزشکی در سال 97 ابلاغ شد و جهت اطلاع مراکز آزمایشگاهی طی دو نوبت در سایت معاونت درمان قرار گرفت. جهت تعیین شاخص های کیفیت و عملکرد آزمایشگاه ها با توجه به الزامات جدید، فایل پیشنویسی جهت استفاده در سایت معاونت درمان قرار داده خواهد شد تا مسئولین فنی محترم آزمایشگاه با توجه به فایل  فوق، در صد شاخص های کیفیت و عملکرد فرآیندهای جاری در آزمایشگاه تحت نظارت خود را شامل فرآیند های پیش از آزمایش، حین آزمایش و پس از آزمایش مشخص کنند و باعث بهبود کیفیت در آزمایشگاه شوند.

فرم شاخص های کیفیت و عملکرد

...........................................................................................................................................

اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص  جلوگیری از  ایجاد اختلال در ارائه خدمات آزمایشگاهی به خاطر تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی IVD
ندا خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در این خصوص گفت: آزمایشگاه های تحت پوشش دانشگاه می توانند به معاونت های درمان نسبت به افزایش بی رویه قیمت کیت و ملزومات آزمایشگاهی با ادعای افزایش نرخ ارز اطلاع رسانی کنند تا جهت پیگیری به وزارت متبوع و اداره کل نظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی گزارش شود.

...........................................................................................................................................

اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص ویرایش سوم چک لیست ارزیابی باکتری شناسی

ندا خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در این خصوص گفت: در سال 96 چک لیست ارزیابی بخش باکتری  شناسی که توسط  آزمایشگاه مرجع سلامت  ایلاغ شد و جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی در سایت معاونت درمان قرار گرفت. مجددا، در سال 97، در ویرایش سوم این چک لیست برخی از بند ها شفاف تر و تغییراتی در برخی از محور ها  اعمال شده که در ارتقاء در بخش های باکتری شناسی کمک کننده است.
آزمایشگاه های تشخیص طبی تحت پوشش موظف هستند نسبت  به مطالعه و عملیاتی شدن بندهایی از چک لیست که با فعالیت های مرکز هماهنگاست  اقدام کنند. همچنین از این پس، تمامی نظارت ها بر بخش فوق مطابق چک لیست جدید انجام خواهد شد.

چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی

...........................................................................................................................................

اطلاعیه معاونت درمان در خصوص ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور

ندا خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در این خصوص گفت: با توجه به چالش های مربوط به انتقال ارز ، ارسال نمونه به خارج از کشور جهت انجام آزمایش، صرفا از طریق دریافت مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع و مطابق با فهرست آزمایش های اعلام شده  ممکن می باشد. بنابراین در ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج که امکان انجام آن در کشور نیست، خواهشمند است در صورت نیاز با توجه به اهمیت موضوع و فرصت اندک تا تاریخ 6 تیر 97 با این معاونت مکاتبه و یا از طریق فکس 66700319 اطلاع رسانی کنید.

جهت دریافت فایل های زیر روی نام هر یک کلیک کنید:

دستورالعمل های وزارت بهداشت

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت

...........................................................................................................................................

 

اطلاعیه: ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های پزشکی


ندا خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت کیفیت خدمات و اطلاعات آزمایشگاهی در ارتقاء روند تشخیص و درمان برای دومین بار استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ابلاغ شد. استاندارد فوق به عنوان معیار تایید صلاحیت آزمایشگاه و همچنین نظارت بر آن با استفاده از شاخص های تعیین شده در  چک لیست های نظارتی ( که در دست تهیه و  تدوین جهت  ابلاغ است) قابل استفاده خواهد بود.
جهت دریافت فایل های زیر روی نامشان کلیک کنید:
 -  نامه معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
 -  نسخه کامل استاندارد جهت مطالعه و به کارگیری در آزمایشگاه های تحت پوشش اعم از مراکز دولتی، عمومی، خیریه و آزمایشگاه های خصوصی ومستقل           

...........................................................................................................................................

ارائه خدمات آزمایشگاهی معتبر و به هنگام در شبکه آزمایشگاه های درمانی و بهداشتی کشور در ایام نوروز

ندا خلعت بری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه در این خصوص گفت: با تبریک سال نو و ضمن قدردانی از تلاش و کوشش جامعه آزمایشگاهیان در سال جاری و به منظور ارائه خدمات معتبر و به هنگام در شبکه آزمایشگاه های درمانی کشور به پیوست وظایف آزمایشگاه درتعطیلات فوق وچک لیست نوروزی که ممیزی در این ایام بر اساس آن صورت می گیرد به اطلاع می رسانیم.
 وی همچنین توضیح داد: آزمایشگاه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه باید تا تاریخ 25 اسفند 96 برنامه فعالیت خود در ایام نوروز را به معاونت درمان دانشگاه اعلام کنند.
 برای دریافت فایل های ذیل رو نامشان کلیک کنید.

ارزیابی شبکه آزمایشگاهی در سال 97

برنامه ریزی و اقدامات حوزه معاونت درمان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در ایام نوروز

...........................................................................................................................................

 

اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبلیغ و آگهی

ندا خلعتبری کارشاس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان اعلام کرد:با توجه به گسترش سریع تبلیغات در شبکه های اجتماعی مجازی، نشر تبلیغات کاذب و گمراه کننده سلامت جامعه را مورد تهدید قرارداده است. بر این اساس طبق آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور هرگونه تبلیغات در امور پزشکی، بدون اخذ مجوز کتبی ممنوع و تخلفات تبلیغاتی در مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

برای دریافت فایل ها روی نامشان کلیک کنید.

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبیغ و آگهی

بخشنامه وزارتی با موضوع نظارت جدی بر تبلیغات امور پزشکی با محوریت فضای مجازی

                                

 ...........................................................................................................................................

اخذ مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت جهت ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور

ندا خلعتبری کارشناس امور آزمایشگاه در خصوص اخذ مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت جهت ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور  گفت: با توجه به اهمیت موضوع آخرین دستورالعمل ها ، فرم ها و فرآیند ارسال نمونه به خارج از کشور برای استفاده مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش که جهت تکمیل آزمایشات خود  از پروسه ارسال نمونه به خارج از کشور نیز کمک میگیرند موارد زیر اطلاع رسانی می شود.

نامه وزارت بهداشت دستورالعمل ارسال  نمونه روندکاری ارسال نمونه- مدارک مورد نیاز

 ...........................................................................................................................................

تاکید بر الزام درج مشخصات کیت و تجهیز مورد استفاده در آزمایشهای تشخیص اچ آی وی و هپاتیت

 آزمایشگا ها بر درج مشخصات کیت و تجهیز مورد استفاده در آزمایشهای تشخیص اچ آی وی و هپاتیت ملزم شدند

 ندا خلعتبری کارشناس اداره امور آزمایشگاه دراین‌باره گفت: با توجه به الزام رعایت دستورالعمل ضمیمه در خصوص درج مشخصات کیت و تجهیز بر روی برگه‌های انجام تست‌های اچ آی وی و هپاتیت ، مادران بارداری که با برگه پاسخ تست های فوق از آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اعم از دولتی بهداشت یا درمان و غیردولتی به مراکز مراقبت مادران باردار مراجعه می‌نمایند از انجام تست مجدد معاف می‌گردند.

وی افزود: آزمایشگاه‌ها موظف هستند در برگه پاسخ تست‌های فوق به‌صورت واضح و شفاف نام سازنده و نسل کیت و همچنین تکنولوژی مورداستفاده را درج نمایند .

نامه مدیرکل آزمایشگاه مرجع:

دستورالعمل

 ...........................................................................................................................................

 مهلت ثبت نام آزمایشگاه های همکار در سامانه غربالگری اعلام شد

ندا خلعتبری کارشناس امور آزمایشگاه، از الزام ثبت نام آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایشات غربالگری سندروم داون در سامانه غربالگری خبر داد.

ندا خلعتبری کارشناس امور آزمایشگاه، در خصوص ثبت‌نام آزمایشگاه‌های انجام دهنده آزمایش‌های غربالگری سندروم داون در سامانه غربالگری گفت: پیرو نامه شماره 2639/307/د مورخ 23/12/95 آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ثبت‌نام مراکز انجام دهنده آزمایش‌ها غربالگری سندروم داون در سامانه اعلام‌شده و عدم ثبت‌نام تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های  انجام دهنده ، به اطلاع کلیه مراکز  تحت پوشش می‌رساند چنانچه متقاضی انجام آزمایش‌های غربالگری می‌باشند باید حداکثر تا تاریخ 17 /04/96 به شکل مکتوب به اداره امور آزمایشگاه‌ها اعلام آمادگی نمایند .

شماره دور نگار: 66700319

          

 

    .................................................................................................................................................................

عناوین تابلو و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی (آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ) در سراسر کشور

دستورالعمل ساماندهی تبلیغات و عناوین مؤسسات پزشکی از سوی مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

ندا خلعت بری کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها، در خصوص ساماندهی تبلیغات و عناوین مؤسسات پزشکی گفت:         

در راستای ساماندهی تبلیغات و عناوین مؤسسات پزشکی از سوی مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستورالعملی ابلاغ شده که اجرا و بکارگیری آن در واحدهای ذیربط ضروریست.

 

 دستورالعمل تبلیغات

                              ...............................................................................................................................................

شرکت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی  در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

در نامه شماره 251 مورخ 21/3/96 آزمایشگاه مرجع سلامت الزام سه نوبت شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت جهت آزمایشگاه های تحت پوشش اعم از دولتی و خصوصی و حفظ سوابق و اقدامات اصلاحی منطبق برآن تاکید شده است وهمچنان به عنوان یکی از معیارهای لازم در روند قانونی  تمدید پروانه های آزمایشگاه ها در نظر گرفته می شود .         

نامه وزارتخانه

      

 

                                           ........................................................................................................................​

 دستورالعمل کشوری بیماری تب کریمه کنگو ابلاغ شد   

 

با احتمال شیوع بیماری‌های VECTOR-BORN به‌خصوص تب کریمه کنگو فایل ضمیمه جهت آشنایی و اقدامات لازم احتمالی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه در اختیار قرار داده‌شده تا مورد استفاده قرار گیرد.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت مندرج در نامه‌های پیوست مراجعه فرمایید .

CCHF_Guidline

دستورالعمل

 نامه معاونت بهداشتی

نامه معاونت درمان


                                            ................................................................................................................................                    

برگزاری جلسات با مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه های تحت پوشش

 

خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان از برگزاری سه جلسه مجزا در تاریخ 21/3/96 ،22/3/96 و 23/3/96 توسط اداره امور آزمایشگاه‌ها در سالن کنفرانس معاونت درمان خبر داد.

 در جلسه مورخ 21 خردادماه 96 مسئولین و مدیران درمانگاه‌های واجد آزمایشگاه حضور داشتند و برای بررسی مشکلات فی‌مابین مدیریت و آزمایشگاه برگزار شد که مورد استقبال اغلب مسئولین مؤسسات درمانی قرار گرفت .

جلسه مورخ 22 خردادماه 96 با حضور مسئولین فنی آزمایشگاه‌های معین بیمارستانی و مسئول آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار شد تا در خصوص ارجاع نمونه‌های آزمایشگاهی، مدیریت مناسب نمونه‌های فوق و حذف ارجاع به بخش خصوصی در پایان سال 96 تصمیم‌گیری شود متمم جلسه فوق در روز 30/3/96 برگزار خواهد شد .

جلسه 23خردادماه 96 با رابطین ارجاع و مدیران داخلی آزمایشگاه با توجه به اهمیت برنامه عملیاتی سال 96 و نیاز به  همکاری آزمایشگاه‌های بیمارستانی تحت پوشش برگزار شد و سرفصل فعالیت‌های مرتبط در قالب CD به رابطین ارائه شد .  

 

 

                                         ...........................................................................................................................................................................

خبر: خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان طی پیامی اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل های متعدد وزارت متبوع، در خصوص آغاز کار سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات پزشکی، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اعم از بالینی، تشریحی، ژنتیک و . . . موظف هستند جهت هرگونه اقدام از جمله درخواست بهره برداری و تاسیس، تغییر مسئول فنی، تغییر موسس، ابطال پروانه، تعطیلی موقت، تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی، افزایش بخش جدید، تغییر نام موسسه و ساعات فعالیت مندرج در پروانه و . . . فقط از طریق سامانه مزبور به آدرس http://parvaneh.behdasht.gov.ir اقدام کنند.
وی  همچنین یادآور شد: تمامی  موسسات مستقل آزمایشگاهی (خصوصی) موظف به معرفی نماینده قانونی با وظایف ذکر شده در فرم پیوست خبر به صورت محضری هستند. در مراکز درمانی غیر مستقل (درمانگاهی، جراحی محدود، بیمارستان و . . . ) نماینده قانونی از طرف موسسه درمانی معرفی می شود.
افرادی که در حال حاضر دارای موافقت اصولی از کمیسیون ماده 20 امور آزمایشگاه های این دانشگاه هستند و هنوز پروانه دریافت نکرده اند نیز باید از سامانه مذکور جهت ثبت موافقت اصولی خوداستفاده کنند،در غیر این صورت موافقت مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.   
جهت دریافت فایل ذیل رو نام آن کلیک کنید.

شرح اختیارات و وظایف نماینده قانونیموسسات پزشکی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چک لیست غربالگری سندروم داون

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا

خبر: خلعتبری کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد:با توجه به برقراری سامانه الکترونیک صدور پروانه ها ی موسسات پزشکی آزمایشگاه های تحت پوشش این دانشگاه ضروری است  ( در حال حاضر فقط آزمایشگاه های خصوصی ) مطابق لیست های پیوست اطلاعات مورد نیاز را به صورت کامل و دقیق تکمیل نموده و به صورت فایل WORD در اختیار این معاونت قراردهند.مهلت ارسال تا 15آبان 95است.  
توضیح آن که: جهت تغییرات پروانه  در آزمایشگاه ها وجود فایل اطلاعاتی فعال از آن مرکز در سامانه  فوق لازم و ضروری بوده در غیر این صورت هرگونه تغییری از ابتدای آذر ماه 95 ممکن نحواهد بود.   
جهت دریافت فایل ها روی نام هر یک کلیک کنید.

 فرم تجهیزات

فرم مشخصات موسسه

لیست اسکن مدارک

لیست کارکنان

                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تکمیل فرم‌های مرتبط با آمار آزمایش‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان

 پیرو ابلاغ دستورالعمل آزمایش‌های مصرف مواد مخدر و روان‌گردان طی نامه 761/307 مورخ  17مرداد 1390 ، آزمایشگاه‌های انجام دهنده تست‌های فوق موظف به تکمیل فرم مربوطه در سایت آزمایشگاه مرجع سلامت به‌صورت فصلی می‌باشند

 

نامه اصلی:

الزامات:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعلام اسامی و مشخصات مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و آزمایشگاه‌های خصوصی انجام دهنده آزمایش‌های تشخیصی سل

 با توجه به نقش مهم آزمایشگاه و تشخیص سل در کشور و لزوم یکپارچگی در استاندارد نمودن روش‌های تشخیصی، افزایش مهارت تشخیص نمونه بیماران مشکوک به سل و ارتقاء عملکرد کیفی آزمایشگاه، اعم از بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی، کلینیک‌های ویژه، آزمایشگاه‌های خصوصی و نهادها فرم پیوست را تکمیل نموده و تا تاریخ 20 بهمن 95 به این معاونت ارسال فرمایید.

فرم:

دستورالعمل:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کیت‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان تولیدشده در کشور

با توجه به جلسات متعدد نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، شورای فناوری سلامت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد مراکز دولتی، نیاز خود به وسایل تشخیصی سریع و تأییدی ازجمله آزمودن‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان را صرفاً از فهرست پیوست که دارای پروانه ساخت می‌باشند تأمین نمایند. ( زمستان 1395)

نامه و پیوست

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استفاده از پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان ،

مناسب جهت استفاده در تست های GTTوGCT

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه، از مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت دکستروز ایران جهت تست تحمل گلوکز خبرداد.

دکتر حاجی نوری رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه اعلام کرد: با توجه به استفاده از شربت و پودر های گلوکز (دکستروز ) نامعتبر جهت انجام تست هایGCTو GTT ،آزمایشگاه مرجع سلامت طی نامه شماره 2417/307 مورخ 19/ 11/ 95 استفاده از پودر دکستروز شرکت شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان را مجاز دانسته که در بسته های 55و 5/82 گرمی دکستروز منوهیدرات عرضه می شود.

 

 نامه اصلی:

مستندات شرکت:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الزام به درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

در ارتباط با تست های هپاتیت و اچ آی وی

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه،دستورالعمل اجرایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایشات هپاتیت و اچ آی وی را اعلام کرد.

دکتر سیدکیومرث حاجی نوری رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه، دستورالعمل اجرایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایشات هپاتیت و اچ آی وی را اعلام کرد، وی افزود این دستورالعمل شامل 3 بند مهم و اصلی برای مصرف کنندگان کیت های فوق بوده که به شرح ذیل است:

1- درج واضح و شفاف نام سازنده و نسل کیت و تکنولوژی مورد استفاده در تست های هپاتیت و اچ آی وی در برگه پاسخ بیمار.

2-       دارا بودن مجوز استفاده از کیت های فوق از آزمایشگاه مرجع سلامت .

3-      استفاده از وسایل تشخیص سریع RAPID TEST  جهت تشخیص هپاتیت و اچ آی وی غیر مجاز می باشد . 

دستور العمل لازم الاجرا:

 

                                            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              
تبلیغات در آزمایشگاه های پزشکی 

 

   اخیراً مشاهده شده که خدمات پزشکی و بالینی نیز دستخوش تبلیغات غیرمتعارف شده‌اند. از آنجا که تبلیغات کذب و نادرست امکان گمراه نمودن گیرندگان خدمت را ممکن می‌سازد. (پزشک یا بیمار) لذا همه تبلیغات در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی باید مطابق قانون و با مجوز از سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد. با توجه به اهمیت موضوع، نظرمتولیان سلامت در حیطه آزمایشگاه را به نامه سازمان محترم نظام پزشکی و ماده 6 دستورالعمل مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی و تبلیغ امور پزشکی جلب می‌نماییم. هرگونه تخطی از دستورالعمل فوق منجر به معرفی مرکز به سازمان نظام پزشکی می‌شود.

نامه نظام پزشکی:


 

 


آیین نامه تاسیس آزمایشگاه
بخشنامه تعرفه خدمات انتقال خون

بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

 بخشنامه وزارتی ثبت موارد سرطان ( شماره 3489 اردیبهشت 95)

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا

بخشنامه وزارتی با موضوع نظارت جدی بر تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی (21 بهمن 96)

دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبلیغ و آگهی

دستورالعمل اجرایی مربوط به تمدید پروانه های آزمایشگاهی:

پیوست 1  : لیست کتب و منابع قابل قبول آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست  2 : شرح وظایف موسس ،مسئول فنی دائم و موقت آزمایشگاه .
پیوست 3 : چک لیست 164 سوال با آخرین ویرایش سوالات ستاره دار .
پیوست 4 : فلوچارت تمدید پروانه های قانونی .
پیوست 5 : دستورالعمل پیگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی .
پیوست 6 : فلوچارت رسیدگی به شکایات در خصوص تمدید پروانه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست 7 : شایعترین چالش ها در فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت در بخش دولتی و خصوصی .
پیوست 8 : تعهدنامه مهر و امضاء شده آزمایشگاه  به مراکز بهداشتی .
پیوست 9 : لیست مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه که باید به اداره امور آزمایشگاه ها ارائه گردد. (  لیست مراکز غیر مستقل ) .
پیوست 10 :لیست مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه که باید به اداره امور آزمایشگاه ها ارائه گردد. ( لیست مراکز مستقل ).
نامه شماره 1043

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.