کارشناسان: 

کارشناس: مژگان داداشی - کارشناس نظارت بر درمانگاه ها و موسسات پزشکی  اتاق: 214   تلفن داخلی: 1154    
کارشناس:رویا اندرز حبیبی-  کارشناس نظارت بر مطب ها و دفاتر کار    اتاق: 214 تلفن  داخلی: 1044        
کارشناس: سیده رحیمه قریشی- پاسخ به استعلام تخلفات جهت دریافت پروانه های قانونی  اتاق: 214   تلفن داخلی: 1048  
افسانه شیخ سفلی- کارشناس نظارت مراکز درمانی و مراکز جراحی محدود  اتاق: 214  داخلی:1083    
مناطق تحت پوشش:
 مرکز جنوب تهران ( مناطق : 10،11، 16 ، 17،19 )، شهرستان اسلامشهر و شهرستان ری (مناطق: 15،20)

شرح وظایف:
1.    نظارت و پایش عملکرد کلیه مراکز درمانی تحت پوشش
2.    بازنگری و تهیه فرمهای بازدید از مطب ها و دفاتر کار ، درمانگاه ها ، مراکز جراحی محدود و موسسات پزشکی
3.    مشارکت در تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی جهت نظارت بر نحوه عملکرد کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در بخش های دولتی ، خصوصی و خیریه در مرکز جنوب تهران ( مناطق : 10،11، 16 ، 17،19 )، شهرستان اسلامشهر و شهرستان ری (مناطق: 15،20)
4.    ابلاغ بخش نامه های اجرایی صادره از وزارت متبوع یا دانشگاه ، به مراکز تحت نظر
5.    نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت متبوع
6.    نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده
7.    بازدید مراکز از نظر فضا ، تجهیزات و شرایط لازم برای اخذ موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری و تمدید پروانه یا مجوز دفاتر کار یا موسسات پزشکی
8.    تعامل با سایر سازمانها از جمله : نظام پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادسرای جرایم پزشکی و سازمانهای بیمه گر به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور نظارتی و پیگیریهای مرتبط
9.    بازدید و کنترل عدم فعالیت پزشکان هیات علمی دانشگاه در ساعات اداری در بخش خصوصی
10.    آموزش مداوم کارشناسان جهت اطلاع از جدیدترین استانداردها در کنترل و ارزشیابی مراکز درمانی
11.    کنترل بر به کارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی به منظور جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز های قانونی
12.    کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی و یا افراد فاقد صلاحیت انجام می شود و برخورد قانونی با این گونه فعالیت ها
13.    معرفی افراد متخلف به مراجع ذیصلاح از جمله : نظام پزشکی ، کمیسیون ماده 11 تعزیرات ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادگاه انقلاب  
14.    صدور گواهی فعالیت و یا خدمات انجام شده جهت پزشکان و پیراپزشکان
15.    بررسی و رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز درمانی و تهیه و ارسال پاسخ مربوطه
16.    پاسخگویی به استعلام صورت گرفته از سوی وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی و سایر دانشگاه ها و نهادها
17.    مکاتبه اعلام مفقودی مهر نظام پزشکی یا پروانه مطب با معاونت درمان دانشگاه ها ، سازمان نظام پزشکی و مرکز/ شبکه های تحت پوشش
18.    مکاتبات لازم با نظام پزشکی در خصوص اعلام نیاز به خدمات پزشکان جهت صدور مجوز فعالیت یا پروانه مطب پزشکان
19.    بازدید از مطب ها ، دفاتر کار و موسسات پزشکی پیرو شکایات دریافتی به صورت حضوری یا از طریق سامانه ثبت شکایات
20.    اعلام رای محرومیت از فعالیت پزشکان و پیراپزشکان در مطب یا دفاتر کار به مراکز درمانی تحت پوشش  


بخشنامه شیوه نامه اجرایی کنترل مصرف موارد سرپایی آنتی بیوتیک ها

شیوه نامه اجرایی سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی

شیوه نامه نظارتی وقوع وقایع ناخواسته درمانی

استاندارد بخش توانبخشی قلبی

ابلاغیه بازتوانی قلبی و عروقی

دستورالعمل تبصره 7 جدید

آیین نامه  جدید تاسیس مراکز جامع توانبخشی

اصلاحیه آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی

بخشنامه لیست داروهای کشوی اول ترالی اورژانس

استاندارد الف-10 ترالی اورژانس

دستورالعمل نحوه تبلیغات مراکز درمان سرپایی در سال 1397

بخشنامه سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1397

بخشنامه تعرفه ویزیت پزشکان معاین راهنمایی و رانندگی

خدمات سرپایی 97

دستورالعمل نحوه فعالیت پزشکان ضریب K

ضوابط انجام سونوگرافی سطح 1

دستورالعمل فعالیت کارشناسان فیزیوتراپی و کاردرمانی در مطب ( فعالیت محدود در مطب)

شرایط ارائه خدمات لاپاراسکوپی

دستورالعمل کلینیک های ویژه دانشگاهی

آیین نامه تاسیس و بهره برداری کلینیک ویزه مستقل دانشگاهی

آیین نامه تاسیس مراکز جراحی محدود

آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی