مسئول واحد کنترل عفونت:

کارشناس: مهناز هادی پور- کارشناس کنترل عفونت    تلفن داخلی:1034     اتاق: 213

راهنمای درمان بیماران بدون دهیدراتاسیون

 بخشنامه تکمیلی نمونه گیری از موارد مشکوک به کورونا(خرداد 93) 
بخشنامه کشت از محیط ( 1387)
بخشنامه  کشت از محیط ( بهمن 87)
بخشنامه ضدعفونی کردن تجهیزات پزشکی
دستورالعمل تزریقات ایمن
بخشنامه  اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
بخشنامه انجام نکروپسی( خرداد 93)
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
دستورالعمل کورونا ویروس
شیوه نامه مدیریت بستری بیماران کورونا ویروس
Assessment tools for IPC programmes
دستورالعمل اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

ابلاغیه دستورالعمل اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 
بخشنامه واکسیناسیون آبله مرغان در گروه های پر خطر
بخشنامه واکسیناسیون هپاتیت بدو تولد

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا
زیکا و بارداری
دستورالعمل زیکا

دستورالعمل ZIKA

آخرین اطلاعات در رابطه با زیکا

پوستر بهداشت دست

دستورالعمل آنفلوانزا

فهرست آنتی بیوتیک هایی که تجویز آن توسط پزشکان عمومی و به صویت سرپایی توصیه نمی شود

ابلاغ دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک های پر هزینه

فرآیند تحویل آنتی بیوتیک های ایمی پنم، مروپنم، وریکونازول، ونکومایسین، آمنوتریسین، لیپومازول و کاسپوفانژین در داروخانه های سطح شهر

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی

جدول شماره 1- فرآوری مجدد تجهیزات پزشکی

جدول شماره 2- فرآوری مجدد تجهیزات پزشکی

دستورالعمل فرآوری مجد ایمن تجهیزات پزشکی

دستورالعمل ضدعفونی سطح بالا

راهنمای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی