سایت help   

کارشناس مسئول واحد مدیریت حاد ثبت سکته های قلبی و مغزی: سمیرا شصتی

تلفن داخلی: 1110

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.