اوقات شرعی به افق تهران

شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸
اذان صبح : ۰۵ : ۴۱ : ۰۵
طلوع خورشید : ۰۷ : ۰۹ : ۳۶
اذان ظهر : ۱۲ : ۱۶ : ۳۵
غروب خورشید : ۱۷ : ۲۳ : ۵۵
اذان مغرب : ۱۷ : ۴۲ : ۱۸
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 41- 12 : 16- 17 : 42
انتقادات و پیشنهادات 
بازدید معاون و کارشناسان حوزه مدیریت بازرسی دانشگاه از وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در معاونت درمان دانشگاه
بازدید معاون و کارشناسان حوزه مدیریت بازرسی دانشگاه از وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در معاونت درمان دانشگاه
با حضور معاون و کارشناسان دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در معاونت درمان بررسی شد.
(۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۳۳)
آغاز پروژه ارزیابی مناسبت بستری پرونده های گلوبال در دانشگاه علوم پزشکی تهران
آغاز پروژه ارزیابی مناسبت بستری پرونده های گلوبال در دانشگاه علوم پزشکی تهران
با حضور مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه و مدیر کل بیمه سلامت استان کردستان، جلسه شروع طرح ارزیابی مناسبت بستری پرونده های گلوبال بیمازستان های تابعه برگزار شد.
(۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹)
ارزیابی کارشناسان وزارت بهداشت و معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه از بیمارستان های داوطلب دریافت لوح دوستدار کودک
ارزیابی کارشناسان وزارت بهداشت و معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه از بیمارستان های داوطلب دریافت لوح دوستدار کودک
اعضای کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر به همراه کارشناسان این حوزه در معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه، از بیمارستان های پارسا و آیت اله کاشانی دیدن کردند.
(۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۴۸)
برگزاری سمینار مدیریت درد زایمان در مرکز مهارت های دانشکده پزشکی
برگزاری سمینار مدیریت درد زایمان در مرکز مهارت های دانشکده پزشکی
معاونت درمان دانشگاه با همکاری دانشکده پزشکی، سمینار مدیریت درد زایمان را برای گروههای تخصصی زنان، بیهوشی و اطفال برگزار کرد.
(۳۰ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۳۴)
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در بیمارستان ضیاییان
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در بیمارستان ضیاییان
با حضور کارشناسان گروه مامایی معاونت درمان جلسه کمیته بیمارستانی مورتالیتی و موربیدیتی های شدید بارداری و زایمان در بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
(۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷)
هم اندیشی مسئولان واحدهای مددکاری اجتماعی بیمارستان های دولتی در معاونت درمان دانشگاه
هم اندیشی مسئولان واحدهای مددکاری اجتماعی بیمارستان های دولتی در معاونت درمان دانشگاه
با حضور مدیر پیوند و بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه، جلسه مسئولان مددکاری بیمارستان های دانشگاهی برگزار شد.
(۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۲)
برگزاری نهمین جلسه ادواری مدیران پستاری بیمارستان های دانشگاهی در معاونت درمان
برگزاری نهمین جلسه ادواری مدیران پستاری بیمارستان های دانشگاهی در معاونت درمان
با حضور مدیر امور پرستاری دانشگاه، جلسه ماهانه مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی تابعه برگزار شد.
(۲۵ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰)
برگزاری جلسه مدیران پرستاری و سوپروایزران آموزش سلامت بیمارستان های دولتی تحت پوشش در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری جلسه مدیران پرستاری و سوپروایزران آموزش سلامت بیمارستان های دولتی تحت پوشش در معاونت درمان دانشگاه
با حضور مدیر امور پرستاری دانشگاه، جلسه هم اندیشی مترون ها و سوپروایزران آموزشی مراکز تابعه برگزار شد.
(۲۵ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۱)
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی
با حضور کارشناسان گروه مامایی معاونت درمان جلسه کمیته بیمارستانی مورتالیتی و موربیدیتی های شدید بارداری و زایمان در این مرکز برگزار شد.
(۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰)
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه ارتقاء سلامت مادران و مدیریت فوریت های مامایی در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه ارتقاء سلامت مادران و مدیریت فوریت های مامایی در معاونت درمان دانشگاه
معاونت درمان دانشگاه، کنفرانس علمی ارتقاء سلامت مادران و مدیریت فوریت های مامایی را ویژه متخصصین زنان دانشگاه های زیر مجموعه قطب 10 کلان منطقه آمایشی و متخصصین زنان مشمول طرح ضریب K برگزار کرد.
(۲۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴)